Warsztaty dla dzieci, młodzieży i nauczycieli

     Dodano: 12-08-2014      Autor: FundacjaWIE

W II kwartale 2014 roku, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000-Pozytywna Inspiracja” zorganizowała szereg bezpłatnych warsztatów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach z terenów gmin, leżących na obszarach Natura 2000. Zajęcia edukacyjne adresowane były zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli pracujących w w/w placówkach w województwach: małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Przeprowadzono łącznie 100 warsztatów dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 1815 uczniów. Zorganizowano także 10 warsztatów dla nauczycieli, w których udział wzięło 130 pedagogów. Warsztaty realizowane były przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających odpowiednie kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie pedagogiczne. Podczas zajęć prowadzący posłużyli się pakietem edukacyjnym Natura 2000. W skład materiałów szkoleniowych wchodziły gry edukacyjne, w tym gra planszowa, gra memory oraz domino. Do nauki wykorzystywano także dostępne w pakiecie komiksy, bajki, plansze oraz płyty DVD, na których zamieszczono m.in. prezentacje multimedialne. Warsztaty skierowane dla młodszych odbiorców, zwracały uwagę na rolę obszarów Natura 2000 dla ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz cennych siedlisk. Zajęcia przeznaczone dla nauczycieli miały na celu poszerzenie wiedzy o sieci obszarów Natura 2000. Przede wszystkim, jednak trenerzy instruowali wychowawców, jak podczas prowadzenia zajęć mogą najefektywniej wykorzystywać dostępne pakiety edukacyjne Natura 2000.   

Kolejne warsztaty mające na celu popularyzację i poszerzanie wiedzy o obszarach należących do sieci Natura 2000, przewidziane są na ostatni kwartał bieżącego roku oraz na dwa pierwsze trymestry roku 2015. Więcej wiadomości o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.natura2000.fwie.pl, natomiast informacje o pozostałych projektach realizowanych przez Fundacje Wspierania Inicjatyw Ekologicznych na www.fwie.eco.pl.

Za realizację projektu odpowiada Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

 

Komentarze

Ten post nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj swój komentarz