Dlaczego warto do nas dołączyć ?


Celem Portalu Komunikacji Ekologicznej Zielona Bandera jest stworzenie sieci współpracy skoncentrowanej wokół branży ekologicznej oraz ułatwienie nawiązywania kontaktu pomiędzy wszystkimi uczestnikami ekorynku.

Założenie konta na portalu Zielona Bandera jest całkowicie bezpłatne i daje jego posiadaczowi szereg korzyści. W swoim profilu użytkownicy znajdą praktyczne narzędzia umożliwiające komunikację, promocję i wymianę informacji. Chcemy w ten sposób maksymalnie ułatwić dostęp do wiedzy branżowej oraz umożliwić szybki kontakt między podmiotami ekorynku zarejestrowanymi w portalu.

Zielona Bandera jest strukturą otwartą, którą tworzą użytkownicy. Portal nastawiony jest na dzielenie się doświadczeniami i nawiązywanie współpracy, kształtowanie świadomości ekologicznej, budowę i pielęgnowanie zaufania pomiędzy wszystkimi podmiotami rynku ekologicznego, czyli producentami i dostawcami ekoproduktów i ekousług, ich odbiorcami, a także instytucjami i organizacjami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z ekologią.

Zapraszamy do założenia konta i współtworzenia naszego portalu!