Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Wyślij wiadomość
 • logo
 • Adres: Czysta 17/4
  31-121 Kraków

 • Tel: (012) 631 57 31

 • Strona www: www.fwie.eco.pl
 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) jest organizacją pozarządową, non profit działającą na obszarze ochrony środowiska. Powstała w 1989 roku, jej misją jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli.

  Ochrona środowiska nie jest sztuką dla sztuki - chronimy je ponieważ kochamy przyrodę, szanujemy wolność i życie innych organizmów, uznajemy prawo przyszłych pokoleń do życia w takich warunkach jakie zastało nasze pokolenie.

  Misją fundacji jest:

  - identyfikowanie problemów związanych ze szkodliwym wpływem człowieka na środowisko;

  - szukanie środków potrzebnych do rozwiązania zidentyfikowanych problemów;

  - dobra organizacja pracy (przygotowywanie projektów i zarządzanie ludźmi);

  - wspieranie wprowadzania najlepszych rozwiązań zarówno w skali Małopolski jak i skali ogólnopolskiej;

  - w miarę możliwości pomoc osobom i instytucjom poprzez dofinansowanie działalności.

  Współpracujemy przede wszystkim ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, ale również z uczelniami i przemysłem, który dba o środowisko.

 • Profil działalności:

 • Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Edukacja
 • Szkolenia i warsztaty
 • Imprezy i projekty ekologiczne
 • Wydawnictwa
 • Projekty i inicjatywy