Projekt Zielona Bandera.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.


Portal Komunikacji Ekologicznej Zielona Bandera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: "Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej
usługi w zakresie sprzedaży produktów ekologicznych".

Beneficjent: Polconn
Wartość projektu: 1.134.060 PLN


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl