Projekt Zielona Bandera.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.


Portal Komunikacji Ekologicznej Zielona Bandera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.